dėstyti

dėstyti
dė́styti, -o, -ė 1. tr. nuolat dėti, dėlioti, klostyti, kraulioti: Antras žmogus dėsto į duobutes bulves sp. Korteles dė́styti paraidžiui . Merga dė́sto sau kvietką J. Kam visur dė́stot tą peilį – vienoj vietoj laikykit Gs. Nusibodo dė́styt man tos saujos (padavinėti mynėjui)! Jnšk. Ana dė́sto po biškį piningus į vieną krūvą J. | Rankas dė́sto dė́sto, ir nieko nepasako Ėr. Kitos šokdamos gražiai kojas dė́sto Grž. | refl.: At, darbinykas iš tavęs – dė́staisi dė́staisi (lėtai dirbi) Alk. 2. intr. palengvėle eiti, stypinti: Kur jau taip dė́stai? Rs. Kur dė́stai, Kaziuk? Jnšk. Dėstyk dėstyk greičiau, bo gausi į kulnis Gl. 3. tr., intr. pasakoti, aiškinti: Jis tep iš lėto dė́sto, kap senis Gs. Romas ėmė dėstyti jiems savo planą . Rankose vartaliodamas kepurę, dėstė savo vargą . 4. tr., intr. mokyti (aukštojoje ar vidurinėje mokykloje): Universitete dė́styti . Istoriją dė́styti . Mokykloje dėstomi įvairūs dalykai sp. 5. refl. J atsitikti, įvykti. \ dėstyti; apdėstyti; atidėstyti; įdėstyti; išdėstyti; nudėstyti; padėstyti; pardėstyti; perdėstyti; sudėstyti; uždėstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dėstyti — vksm. Vaikai̇̃ kruõpščiai dėsto kaladėlès …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dėstymas — sm. (1) 1. → dėstyti 1: Buvo dėstymo, kol tas vilnas išdėsčiau pievelėj (išplovus, kad išdžiūtų) Jnšk. Ringių dėstymas audekle gražus Grž. Kojų dėstymas pasistypčiojant Grž. ║ lingv.: Žodžių dėstymo mokslas (sintaksė) K.Būg. 2. → dėstyti 3: O… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • teip — 1 teĩp adv. Rtr, NdŽ, KŽ; SD1179, SD4,188,367, Sut, I. žr. 1 taip: 1. Prn, Lnk, Kp Teip yra naujadaras, padarytas pagal pavyzdžio iš šiaip K.Būg. Ausdavo drobeles plonas, rankšluosčius, skotertėles – teĩp i visą kraitį sudėdavo Čk. Pradėjo teip …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aiškinti — ( yti), ina, ino 1. tr., intr. I daryti aiškų, suprantamą; dėstyti, komentuoti: Pamoką aiškina DŽ. Įstatymą aiškina DŽ. Viens aiškina, o kiti klauso Gs. Man aiškino, kaip eit per mišką, bet aš vis tiek pasiklydau Pn. Vieni vienaip, kiti kitaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdėstyti — tr. apdėlioti, apklostyti: Motina paguldžiusi sūnelį apdėstė apklotais rš. | refl.: Apsidėstė apsiklostė, kuo tik turėjo Gs. dėstyti; apdėstyti; atidėstyti; įdėstyti; išdėstyti; nudėstyti; padėstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidėstyti — intr. Vv palengvėle ateiti: Senis atidėsto Vlkj. dėstyti; apdėstyti; atidėstyti; įdėstyti; išdėstyti; nudėstyti; padėstyti; pardėstyti; perdėstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • auklėtinis — auklėtinis, ė smob. (1); SD409 1. auklėjamasis, mokinys: Mokykla turi tikslą išmokyti savo auklėtinius pakenčiamai dėstyti paprastas mintis žodžiu rš. 2. augintinis: Visą savo turtą auklėtiniui paliko Vj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėstinėti — dėstinėti, ėja, ėjo 1. dem. dėstyti 1: Ana dėstinė[ja] skiedras krūvon J. Dėstinėja akmenukus, lyg mažas vaikas Rdm. | Visur dėstinėja tą peilį, tai, kap reik, ir nesuranda Gs. Vaikas toks miklus, nešioja viską, dėstinėja BsPIII176. | Merga… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėstytojas — dėstytojas, a smob. (1) 1. kas dėsto, dėliotojas: Prastas dėstytojas – nespėja ryšius dėstyti (pjaunant) Kt. 2. kas aiškina kokį dalyką, skaito paskaitą: Dėstytojas mylėjo savo klausytojus Vaižg. 3. kas moko (aukštojoje ar vidurinėje mokykloje):… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dėsčioti — dėsčioti, ioja, iojo tr. 1. dėstinėti, dėlioti, dėstyti: Ką čia dėsčioji – sumesk, ir bus gerai! Rdm. Tą peilį visur dėsčioja, tai, kap reikia, ir neranda! Gs. Dėsčioja kojas, ir niekas neišeina (mokydamasis šokti) Jnšk. | refl.: Dėsčiokies iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”